Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2016), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2023 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

W przypadku zapisu do szkoły obwodowej, dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów,  -  będzie ono przyjęte do tej szkoły z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w systemie w terminie od dnia 14 marca 2023 r. godz. 8:00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 20:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 14 marca 2023 r. godz. 8:00 do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami.Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola,  należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej stosowny WNIOSEK.

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole lub w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego składa wniosek

5

oświadczenie rodzica

2.

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub zespołu, do którego składa wniosek

5

oświadczenie rodzica

3.

dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa

2

oświadczenie rodzica

4.

dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły

2

oświadczenie rodzica

5.

dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej

1

oświadczenie rodzica

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2023 r. godz. 13:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych, Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie  do dnia 4 maja 2023 r. od godz. 8 do dnia 9 maja 2023 r. do godz. 15:00.

 

W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej niezwłocznie złożyć go w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 maja 2023 r. do godz. 13:00

 

 

UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu /braku możliwości wydruku…

…prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

Rekrutacja ID: 134; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 863;